Vilkår

Velkommen til digitalesenter.no!

Ved å ta i bruk tjenestene våre/ opprette bruker, samtykker du i disse vilkårene. Les vilkårene nøye.

Bruk av tjenesten

Du må følge retningslinjene som gjelder for tjenesten.

Misbruk av tjenestene er ikke tillatt. Dette betyr at du ikke må bruke dette nettstedet på noen måte som forårsaker eller kan forårsake skade eller svekkelse av tilgjengeligheten på nettstedet. Du kan bruke tjenesten bare i den grad loven tillater det. Vi kan suspendere eller stoppe leveringen av tjenesten til deg hvis du ikke overholder vilkårene eller vi har mistanke om ulovlig atferd.

Du må ikke bruke dette nettstedet til å publisere og distribuere materiale som består av (eller er knyttes til) ondsinnet programvare.

Du må ikke foreta noen systematiske eller automatisert datainnsamling uten skriftlig samtykke fra digitalesenter.no.

Ved brudd på denne bestemmelsen, kan du være å begå en straffbar handling. Vi vil rapportere alle slike brudd til politimyndighetene, og vi vil samarbeide med dem ved å avsløre din identites. Ved et slikt brudd, vil din rett til å bruke vårt nettsted opphøre umiddelbart.

Vi vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av et distribuert tjenestenektangrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet materiale som følge av din bruk av nettstedet vårt eller til ned lasting av materiale som er lagt på den, eller på hvilken som helst nettside knyttes til den.

Din bruker på digitalesenter.no

Det er ikke nødvendig å opprette brukerkonto for å delta i videomøte. Men du kan opprette ditt eget virtuelle møterom med kortnummer og all tilgjengelig funksjonalites ved å registrere deg. For å beskytte kontoen din, må du holde passordet ditt hemmelig. Du er ansvarlig for aktivitesen som skjer på eller via digitalesenter.no.

Endring og opphør av tjenesten

Vi endrer og forbedrer tjenesten kontinuerlig og vi kan legge til eller fjerne funksjoner.

Du kan når som helst slutte å bruke tjenesten, selv om vi beklager at du forlater oss.

Disse vilkårene, sammen med personvernerklæringen utgjør hele avtalen mellom deg og digitalesenter.no.

Garanti og ansvar

Innholdet på digitalesenter.no gjøres tilgjengelig uten noen form for garanti.

Vi tar ikke noe ansvar for noen direkte, indirekte eller følgeskader som kan oppstå som følge av tilgang til eller tillit til informasjonen på dette nettstedet.

Digitalesenter.no bestreber å sikre at informasjonen på nettstedet er nøyaktig, komplett og oppdatert. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i tekst kan forekomme.

Om vilkårene

Vi kan endre vilkårene som gjelder for tjenesten, slik at de for eksempel reflekterer lovendringer eller endringer i tjenesten. Vi anbefaler derfor at du sjekker denne siden regelmessig for å holde deg oppdatert med nødvendige endringer.