Videoadresser til videregående skoler i Troms

OrganisasjonStedEkstern adresse (video)EasyNummerKlikk for å delta med Google Chrome
Troms FylkeskommuneTromsøhms@tromsfylke.no89991
Troms FylkeskommuneTromsømaestro@tromsfylke.no89907
Troms FylkeskommuneTromsøalf@tromsfylke.no89909
Nord-Troms videregående skoleSkjervøyskjervoy-1@tromsfylke.no89910
Breivang videregående skoleTromsøbreivang@tromsfylke.no89912
Breivang videregående skoleTromsøbreivang-1@tromsfylke.no89913
Bardufoss Høgtun videregående skoleBardufossbardufoss-stv@tromsfylke.no89914
Heggen videregående skoleHarstadheggen-au@tromsfylke.no89919
Heggen videregående skoleHarstadheggen-vo@tromsfylke.no89920
Bardufoss Høgtun videregående skoleMoenhogtun@tromsfylke.no89921
Kongsbakken videregående skoleTromsøkongsbakken-vgs@tromsfylke.no89922
Nord-Troms videregående skoleNordreisanordreisa-4@tromsfylke.no89924
Nord-Troms videregående skoleNordreisanordreisa-1@tromsfylke.no89925
Nord-Troms videregående skoleNordreisanordreisa-3@tromsfylke.no89926
Kvaløya videregående skoleTromsøkvaloya.primaer@tromsfylke.no89927
Sjøvegan videregående skoleSjøvegan sjovegan-vgs@tromsfylke.no89929
Sjøvegan videregående skoleSjøvegan sjovegan-c40@tromsfylke.no89930
Nord-Troms videregående skoleSkjervøyskjervoy-3@tromsfylke.no89931
Tromsdalen videregående skoleTromsøtromsdalen-vgs@tromsfylke.no89933
Nord-Troms videregående skoleSkjervøyskjervoy-2@tromsfylke.no89934
Bardufoss Høgtun videregående skoleBardufoss bardufoss-1et@tromsfylke.no89936
Ishavsbyen videregående skoleTromsøbreivika-stv@tromsfylke.no89937
Stangnes videregående skoleHarstadstangnes-stv@tromsfylke.no89938
Senja videregående skoleFinnsnesfinnfjordbotn-vk@tromsfylke.no89941
Nord-Troms videregående skoleNordreisanordreisa-2@tromsfylke.no89942
Nord-Troms videregående skoleNordreisanordreisa-5@tromsfylke.no89943
Nordkjosbotn videregående skoleNordkjosbotnnordkjsobotn-c210@tromsfylke.no89944
Nordkjosbotn videregående skoleNordkjosbotnnordkjosbotn-b208@tromsfylke.no89945
Nordkjosbotn videregående skoleNordkjosbotnnordkjosbotn-auditorium@tromsfylke.no89946
Nord-Troms videregående skoleNordreisanordreisa-6@tromsfylke.no89947
Troms FylkeskommuneTromsøutd@tromsfylke.no89960
Tromsdalen videregående skoleTromsøtromsdalen-2@tromsfylke.no89961
Nord-Troms videregående skoleSkjervøyskjervoy-4@tromsfylke.no89962
Senja videregående skoleGibostadgibostad-vgs@tromsfylke.no89963
Senja videregående skoleFinnsnesfinnfjordbotn@tromsfylke.no89964